Category Archives: furniture for children

Starší dítě se stává, tím menší pozornost věnují mu rodiče

Starší dítě se stává, tím menší pozornost věnují mu rodiče. A přesně takový názor je nesprávný při dobré a kvalitní výchově dítěte. Ano, je nepopiratelný malé dítě mnoho věcí se může dělat sám a proto rodič jen představovat celý den

Staršie dieťa sa stáva, menej pozornosti sa venuje jeho rodičia

Staršie dieťa sa stáva, menej pozornosti rodičov. A že toto stanovisko je chybné dobré a kvalitné vzdelávanie dieťaťa. Áno, bezpochyby malé dieťa nie je veľa čo on môže urobiť, pretože rodič, len sa celý deň krútiť okolo neho. Ale keď

Z wiekiem staje się dziecko, tym mniej uwagi poświęcają mu rodzice

Z wiekiem staje się dziecko, tym mniej uwagi poświęcają mu rodzice. I właśnie takie zdanie błędnie przy dobrym i dobrym wychowaniu dziecka. Tak, niewątpliwie małe dziecko wiele nie może zrobić sam i dlatego rodzic po prostu pochodzić cały dzień wspinać